Partners


Katarzyna Szafrańska

Znajomość języków:

Urodzona 1974 r. w Pile, studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1993-1998, praca magisterska w Katedrze Postępowania Cywilnego pt. "Postępowanie w sprawach o rozwód", w latach 1998-2002 aplikacja radcowska. Od 2002 roku radca prawny, a od 2008 adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu w zakresie:
  • Prawa Europejskiego w roku 2004-2005;
  • Prawa Pracy w roku 2005-2006;
  • Prawa Obrotu Nieruchomościami w roku 2006-2007;
Absolwentka programu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w Polsce organizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

Prowadzi wykłady „Rynek sztuki” na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Członek Rotary Klub Poznań - Puszczykowo (organizacji charytatywnej powstałej w roku 1906 w Chicago), w latach 2009-2010 prezydent Klubu, Oficer Komitetu Wymiany Młodzieży Rotary na Niemcy.

"Who wants to be able to do their job properly always
needs to know more than the job requires”

Feuerbach

Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept