Partners


Andrzej Majchrzak
radca prawny

Znajomość języków:

Urodzony 1956 r. w Poznaniu, studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1975-1979, praca magisterska w Katedrze Prawa Międzynarodowego pt. "Pojęcie konfliktu zbrojnego w świetle prawa międzynarodowego", w latach 1980-1982 aplikacja prokuratorska, w latach 1982-1997 praca w organach Prokuratury, w latach 1995-1996 szef Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu, od 1997 r. radca prawny.

Członek Rotary Klub Poznań - Puszczykowo (organizacji charytatywnej powstałej w roku 1906 w Chicago), w latach 2005-2006 Prezydent Klubu.

"Who wants to be able to do their job properly always
needs to know more than the job requires”

Feuerbach

Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept